Muzea a galerie v Plzni

Západočeské muzeum

Západočeské muzeum

Západočeské muzeum je s více než dvoumilionovým depozitářem sídlem jednoho z největších muzeí v České republice. Monumentální novorenesanční budovu muzea s velkou kruhovou fontánou najdete v sadovém okruhu města. Mezi muzejní unikáty patří evropsky ojedinělá kolekce palných zbraní ze 14. - 17. století či secesní knihovna s cennými prvotisky.

Web »

Národopisné muzeum Plzeňska

Národopisné muzeum Plzeňska

Národopisné muzeum Plzeňska (národopisné oddělení Západočeského muzea) sídlí ve dvou navzájem propojených historických domech Chotěšovském a Gerlachovském. Najdete tu zajímavé expozice plzeňských bytových interiérů od gotiky po 1. třetinu 20. století, originální černou kuchyni z počátku 19. století, venkovskou světnici z Plzeňska či barokní lékárnu.

Web »

Pivovarské muzeum

Pivovarské muzeum

Pivovarské muzeum, které najdete přímo v historickém centru města, je jediné muzeum svého druhu na světě, které sídlí v původním právovárečném domě z 15. století. Dům se dochoval ve své původní podobě, uvidíte zde gotickou sladovnu, hvozd na sušení sladu, valečku, lednici, dvouúrovňové sklepy i prostory bývalého šenku. Stovky unikátních exponátů dokládají historii vaření piva od starověku po současnost. V těsném sousedství Pivovarského muzea se nachází jedna z nejstarších plzeňských pivnic, Parkán. Její název je odvozen od umístění v prostoru mezi středověkými hradbami města, tzv. parkánu.

Web »

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni

Muzeum, které se nachází v objektu Františkánského kláštera, je koncipováno jako soubor křesťanských reálií, který seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. Historická výtvarná díla představují historické a svaté osoby a některé děje ze života svatých a dějin spásy člověka. Představena je Panna Maria, apoštolové, světci a samotný život Krista. Přiblíženy jsou liturgické předměty sloužící kultu, liturgický rok i důležité okamžiky v životě křesťana. Vrcholem prohlídky je „klenotnice“ vystavující na obdiv nejcennější umělecká díla evropského významu, liturgické předměty a roucha z farností Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského muzea v Plzni.

Web »

Patton Memorial Pilsen

Patton Memorial Pilsen

Patton Memorial Pilsen je jediné muzeum v Čechách věnované americké armádě. Muzeum bylo otevřeno v roce 2005 při příležitosti 60. výročí osvobození Plzně a jihozápadních Čech a dokumentuje pobyt amerických vojáků od května do listopadu 1945. Expozice obsahují předměty a dokumenty převážně ze soukromých sbírek, zejména součásti výstroje a výzbroje.

Web »

Muzeum loutek

Muzeum loutek

Do Muzea loutek se zajděte podívat na Spejbla a Hurvínka, dvě světoznámé loutkové postavičky původem z Plzně. V Muzeu loutek jsou k vidění i další loutky a loutková divadla, která působila na Plzeňsku od pol. 19. století do současnosti. Expozice nejsou jenom na dívání, s některými loutkami si můžete i sami zahrát divadlo. Zážitek z loutkové Plzně doplňte návštěvou některé z mnoha originálních loutkových her Divadla Alfa.

Web »

Muzeum knihtisku

Muzeum knihtisku a knihy představuje Plzeň jako kolébku knihtisku v českých zemích. Víte, jak se jmenovala první česky tištěná kniha, kde pracoval sazeč, jak vypadal sázecí a tiskový stroj, nebo co se skrývá pod názvy „falcovačka“ nebo „papšer“? Přijďte na prohlídku muzea. Během ní si také můžete vytisknout originální pozdrav z muzea.

Web »

Muzeum strašidel

Muzeum strašidel

Moderní objekt hotelu Central skrývá historické podzemí, v němž se nacházejí tajuplná sklepení plná plzeňských strašidel. Až se přestanete bát, určitě mezi nimi rozeznáte i Radouše, strašného pána nedalekého hradu Radyně. Muzeum je určeno především dětem.

Web »

Techmania Science Center

Techmania Science Center

Stovky interaktivních exponátů, gyroskop, 3D planetárium, programy v dílnách a laboratořích, krátké filmy promítané na obří interaktivní globus nebo zábavné vědecké show – to je Techmania Science Center v Plzni. S vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a techniky a láká k experimentování. Nachází se v historických budovách plzeňské Škodovky a na 10 000 m2 nabízí zábavu a poznání pro celou rodinu. Parkování a restaurace je součástí areálu.

Web »

Západočeská galerie

Západočeská galerie

Západočeská galerie, nejvýznamnější galerijní instituce v Plzeňském kraji, vznikla v roce 1954. Dnes sídlí v prostorách Masných krámů (původní středověké masné tržnici) a ve výstavní síni „13“. Galerie vlastní díla, která patří ke zlatému fondu dějin českého výtvarného umění, v jejích sbírkách najdete přes deset tisíc sbírkových předmětů. Velkou chloubou je kolekce českého umění přelomu 19. a 20. století.

Web »

Galerie města Plzně

Galerie města Plzně

Galerii města Plzně najdete na náměstí Republiky v Plzni, je součástí komplexu radničních budov. Galerie se zaměřuje na výstavy moderního a současného českého i zahraničního umění a na mezinárodní projekty, např. výstavy italské a rakouské poválečné avantgardy či evropské informální grafiky Cíleně se soustředí zejména na středoevropský prostor. Galerie města Plzně se řadí k nejvýznamnějším institucím typu kunsthalle v České republice.

Web »

Visit PlzeňPlzeňský krajKudy z nudy